Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


RESTAURACIÓ DE LA CÚPULA DEL PAVELLÓ DE SANT RAFAEL

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Bernuz-Fernández Arquitectes S.L.P.
Any projecte: 2013
Final obra: 2014
Tipus obra: Reforma/Rehabilitació
Ús: Singulars
Tipologia estructura: Obra ceràmica
Protecció patrimonial: Nivell A (Monument Històric de Bé cultural d’interès Nacional) del Pla especial de protecció de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
Protegit i regulat pel Pla Especial d’Ordenació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat.
PEC: >0.2M
m2: >500
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
El pavelló de Sant Rafael forma part del conjunt modernista del recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el qual va ser projectat l’any 1901 per Lluís Domènech i Montaner. El conjunt històric del recinte està inclòs en el vigent catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de la ciutat de Barcelona i va ser declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO al 1997.
Les obres van consistir en la rehabilitació integral de l’exterior del cos que conforma la cúpula, posant especial atenció en la consolidació d’aquesta, l’estat de la qual era molt prepari i es trobava ja apuntalada.
D’aquesta manera, les obres de la seva consolidació van consistir en:
• Eliminació de totes les escates
• Substitució de tota la perfilaria metàl·lica encastada per una de nova galvanitzada i pintada
• Reforç de la volta mitjançant morters de calç d’altes prestacions.
• Reconstrucció de tot l’acabat mitjançant la col·locació d’escates noves.
Tanmateix, també es va procedir a la restauració de tota la resta d’elements que conformen la façana, inclòs les fusteries.