Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


HOTEL SOHO HOUSE

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Heres Arquitectura S.L.P.
Any projecte: 2014
Final obra: 2016
Tipus obra: Reforma/Rehabilitació
Ús: Hotel
Tipologia estructura: Formigó armat
Protecció patrimonial: Nivell C (Bé d’Interès Urbanístic) del pla especial de protecció de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
PEC: >10M
m2: >6500
Premi: Finalista premis Ahead (Europa)
Promotor: Privat

Descripció:
L’Hotel SOHO House es situa al davant de la façana marítima del Moll de la Fusta, a la confluència del Passeig de Colon i la Plaça de Medinaceli, a la localitat de Barcelona.
Les obres van consistir en l’enderroc total de l’edifici original, tot conservant però les façanes per la seva protecció patrimonial, per, posteriorment, procedir a l’execució de dos plantes soterrani i la reconstrucció complerta de les 7 plantes sobre la rasant del carrer.
La dificultat diferencial de l’obra va ser el fet d’haver de realitzat un parell de soterranis nous, tot tenint en consideració els edificis veïns, la presència del nivell freàtic i la gran resistència del terreny, el qual va obligar a executar les pantalles de contenció amb maquinària i mètodes de perforació especials.
Superada aquesta fase d’obra, es va procedir a l’execució d’una llosa de supressió de cantell 95cm per, posteriorment, anar aixecant l’estructura mitjançant la formació de sostres executats amb lloses massisses de formigó armat.
Com a característica especial, durant l’execució de la llosa de la planta baixa es va executar un sostre “postís” a base de perfils metàl·lics tipus IPN i volta de maó vist, el qual va queda suportat per la llosa de formigó armat. D’aquesta manera es van complir unes de les necessitats arquitectòniques del projecte.