Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


Hospital CHUAC (Complex Hospitalari Universitari a la Corunya)

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Casa Solo Arquitectos
Any projecte: 2008
Final obra: 2015
Tipus obra: Reforma/Rehabilitació
Ús: Sanitari
Tipologia estructura: Metàl·lica
Protecció patrimonial:
PEC: >33M
m2: >20000
Premi: -
Promotor: Públic-SERGAS (Servizo Galego de Saüde)

Descripció:
El projecte va consistir en l’ampliació i reforma de l’Hospital Juan Canalejo, situat a Coruña.
Abans de l’inici de les obres es va haver de procedir a l’enderroc previ d’algunes parts de l’edifici original i desviar un dels carrers que li conferien l’accés.
Un cop finalitzada aquesta primera fase, les obres d’ampliació van consistir en la formació d’un nou edifici, tot procedint també amb les actuacions de reforma sobre els equipaments existents, les quals van obligar a dur a terme intervencions estructurals de diferent entitat i complexitat.
Pel que fa referència a l’ampliació, aquesta va consistir en l’execució d’una planta soterrani i cincs plantes sobre la rasant, destinades totes elles a les dependències hospitalàries i les seves instal·lacions.
A nivell estructural, la planta soterrani es va resoldre amb una llosa de formigó armat, la qual es va recolzar sobre els pilars i murs de contenció del mateix material. A partir d’aquesta planta, la tipologia estructural adoptada va canviar, duent a terme pòrtics rígids formats per pilars i bigues metàl·liques que suportaven una xapa grecada col·laborant.