Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


EDIFICI 150 HABITATGES DOTACIONALS A “RODALIES”

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Conxita Balcells Associats S.L.P.
Any projecte: 2011
Final obra: 2014
Tipus obra: Obra nova
Ús: Habitatge
Tipologia estructura: Formigó armat
Protecció patrimonial: Nivell D (Be d'interès Documental) de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
PEC: >20M
m2: >20000
Premi: -
Promotor: Públic-Patronat Municipal de l’Habitatge

Descripció:
El projecte va consistir en l’execució d’un edifici amb 150 habitatges dotacionals per al Patronat municipal de l’habitatge de Barcelona, situat tot just davant l’antiga ciutadella de la ciutat, a la punta de la muralla d’un dels antics bastions.
El treball previ de recopilació de les preexistències existents va ser minuciós, donat que a la zona existien col·lectors soterrats d’aigües residuals, el túnel de la línia 2 del metro, serveis d’abastiment, les restes de l’antic bastió de la ciutadella i un edifici existent en construcció. Totes aquestes afectacions van obligar a prendre mesures específiques alhora de dissenyar l’estructura de l’edifici, la qual va haver de resoldre totes les interferències.
Centrant-nos en l’edifici pròpiament dit, aquest disposa de dues plantes soterrades i onze plantes sobre la rasant en el punt més alt, amb una alçada màxima total de 40m.
A nivell estructural, la contenció perimetral es va resoldre mitjançant l’execució de murs pantalla de gruixos de 45 i 60cm, acodalats o ancorats segons les necessitats de cada zona.
La fonamentació adoptada va ser finalment la formada per una llosa de formigó armat que al mateix temps era també de supressió, amb una alçada de columna d’aigua de fins a 4m. El seu gruix variava en funció de les càrregues que rebia de cada zona de l’edifici.
Finalment, l’estructura dels sostres es va resoldre amb lloses massisses de formigó armat recolzades sobre pilars i murs del mateix material. Molts d’aquests elements es van encofrar per deixar-los vistos, aconseguint d’aquesta manera un acabat específicament projectat i considerat al projecte arquitectònic.