Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


NAU DE VINS A MARRATXÍ

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Oficina d’Arquitectes Mediterrània i Associats S.L.P.
Any projecte: 2017
Final obra: 2019
Tipus obra: Obra nova
Ús: Industrial
Tipologia estructura: Prefabricat
Protecció patrimonial:
PEC: >6M
m2: >13000
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
El projecte va consistir en la construcció d’una nau industrial per a una empresa distribuïdora i productora de vins.
L’edifici es divideix en dos mòduls molt clars; el primer d’ells destinat a magatzem i el segon a les oficines. Les dimensions en planta són, en ambdós casos, generoses, presentant el magatzem unes mides de 145x60m i l’edifici administratiu uns 30x60m.
En el cas del magatzem, l’empresa PRECON va ser l’encarregada de dur a terme el càlcul i dimensionat de tots els elements portants de cota zero fins a coberta mitjançant elements prefabricats de formigó armat. És per aquest motiu que la nostra feina va consistir en el dimensionament dels elements de fonamentació i contenció, duent a terme sabates aïllades i murs de contenció tradicionals de formigó armat.
Tanmateix, en aquest gran volum també es va procedir al dimensionat dels altells metàl·lics interiors i al de la subestructura metàl·lica de suport de les façanes.
D’altre banda, l’edifici administratiu es va resoldre de manera tradicional mitjançant lloses i pilars de formigó armat, procedint al càlcul tèrmic per evitar junts de dilatació.