Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


PAVELLONS 5 i 7 A FIRA GRAN VIA DE BARCELONA

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: IDOM i Bernuz-Fernández Arquitectes S.L.P.
Any projecte: 2008-2009
Final obra: 2011
Tipus obra: Obra nova
Ús: Industrial
Tipologia estructura: Metàl-lica
Protecció patrimonial:
PEC: >20M
m2: >45000
Premi: -
Promotor: Public

Descripció:
Els dos nous Pavellons 5 i 7 van formar part de l’ampliació de la Fira de Barcelona, al recinte firal situat a l’Hospitalet de Llobregat.
Tots dos tenen forma rectangular i es disposen perpendicularment a l’edifici de l’Eix Central, al qual estan adossats. Són paral·lels als pavellons ja existents dels quals estan separats pel carrer de la Metal·lúrgia. Al mateix temps, aquests estan separats per un vial intern, el qual va formar part també del projecte.
Tots dos pavellons presenten unes dimensions en planta de 200x92m, amb dos junts de dilatació que tallen l’edifici en tres unitats. La coberta lleugera, amb acabat de xapa grecada, disposa de dos aigües, amb una alçada de la nau de 19m a la zona central i de 14m a tot el seu perímetre.
El projecte va requerir de l’execució d’una planta soterrani que ocupa una part de la planta per tal de formar les galeries d’instal·lacions, on en van centralitzar les subestacions transformadores, els quadres elèctrics i de Control, així com tot el traçat d’instal·lacions necessàries per subministrar serveis als estands dels Pavellons.
Estructuralment parlant, els dos edificis es van resoldre mitjançant una fonamentació profunda a base de pilons barrinats i una estructura metàl·lica formada per pòrtics metàl·lics separats entre ells 6m.
Com a tret característic del conjunt, una de les façanes es va resoldre amb un mur de formigó armat d’acabat vist i de gruix 30cm, definit com a “mur orgànic”, sobre el qual es van disposar obertures que li confereixen a aquest element un tret diferenciador.