Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A “LA MORALEJA”

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Jorge Rodríguez Plaza
Any projecte: 2015
Final obra: 2018
Tipus obra: Obra nova
Ús: Unifamiliar
Tipologia estructura: Formigó
Protecció patrimonial:
PEC: >5M
m2: >2500
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
El projecte va consistir en l’execució d’un habitatge unifamiliar aïllat a la urbanització residencial de “La Moraleja”, al municipi d’Alcobendas, Madrid.
Les dimensions de l’habitatge són d’aproximadament 70m de llargària per 32m de profunditat, motiu pel qual es va preveure un junt de dilatació. Aquest junt va formar dos blocs ben diferenciats. El primer d’ells coincidia amb la zona de les habitacions i només disposava d’una planta pis, mentre que al segon i més gran s’ubicaven les zones comunes i d’estar, amb dos plantes a la majoria de la seva superfície.
Donades les característiques de l’habitatge, l’estructura que millor responia a les exigències del projecte era la formada per sostres de llosa massissa de formigó armat i pilars metàl·lics o de formigó.
Una característica rellevant del projecte arquitectònic és el gran voladís de 5m situat davant de la piscina, just a tocar de la gran sala d’estar, la qual presenta una doble alçada.
Amb la finalitat de donar una resposta estructura a aquest volum es van executar una sèrie de jàsseres de formigó armat de gran cantell disposades a la coberta, sobre les quals es van penjar uns tirants metàl·lics que suportaven també la planta inferior.
Tot el conjunt es va revestir amb un aplacat de pedra, creant un gran volum arquitectònic que vola fins trobar la piscina.