Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


HABITATGES PER A GENT GRAN, C.A.P. I CASAL A GLORIES, BARCELONA

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Marta Peris i José Manuel Toral
Any projecte: 2014
Final obra: 2017
Tipus obra: Obra nova
Ús: Plurifamiliar
Tipologia estructura: Formigó
Protecció patrimonial:
PEC: >8M
m2: >11000
Premi: Shortlisted EU MIES AWARD 2017
•2018 Guanyador LIFE CHALLENGE AWARD BAUMIT
•Accésit VII Edición de los PREMIOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN
Promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, PMHB

Descripció:
Es tracta d’un conjunt de 3 edificis disposats damunt d’un aparcament soterrat en ús. El sostre de l’aparcament situat a nivell de carrer correspon a una gran llosa nervada de transició que estintola els tres edificis d’habitatges.
L’estructura és de formigó armat vist amb murs, pilars i lloses massisses.
Per petició de l’empresa constructora, i com a millora de projecte es van canviar els sostres reticulats per lloses massisses, reduint cantells i millorant acústicament el conjunt edificatori. Amb aquest canvi, el temps previst per l’execució de l’estructura es va reduir en quasi 5 mesos.