Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


EDIFICI D’HABITATGES AL PASSEIG DE MARAGALL, BARCELONA

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: Victor Bergnes de las Casas
Any projecte: 2017
Final obra: 2019
Tipus obra: Obra nova
Ús: Plurifamiliar
Tipologia estructura: Formigó armat
Protecció patrimonial: -
PEC: 1.4M
M2: 1.200 m2
Premi: Guanyador premi AJAC (Agrupació de joves arquitectes de Catalunya) a la
categoria d’arquitectura.
Promotor: Privat

Descripció:
El present edifici està destinat a un bloc d’habitatges plurifamiliar situat a la confluència entre els carrers Pintor Casas i Passeig de Maragall nº310, a la localitat de Barcelona.
La seva geometria en planta és gairebé triangular, amb una superfície d’uns 230m2. Mentre que un dels seus costats fa mitgera amb una altre edificació, la resta de façanes donen directament als dos carrers anteriorment comentats.
Aquest conjunt residencial disposa d’una planta soterrani destinada a l’aparcament dels habitatges, una planta baixa d’ús de local comercial i d’habitatge, i un total de 4 plantes pis destinades a l’ús residencial. Finalment, la coberta disposa d’una terrassa d’accés comunitari.
Estructuralment parlant, la fonamentació es va resoldre mitjançant sabates aïllades i trams de pantalla al costat situat a tocar de la mitgera amb l’edifici veí. Tota la contenció es va dur a terme mitjançant murs de contenció encofrats a una cara.
A partir d’aquí, l’estructura es va executar amb lloses de formigó armat recolzades sobre pilars i pantalles del mateix material.
No obstant, tot i ser una tipologia estructural molt habitual, es van dur a terme una sèrie d’elements de formigó que van fer que el projecte adquirís un tret diferenciador respecte el que és habitual en aquest tipus d’edificacions.
Així doncs, totes les façanes es van plantejar amb pilars estructurals vistos de formigó armat, juntament amb una llinda despenjada de cada sostre a mode de marc superior. En general, tota la façana és arquitectònica i plena de detalls i canvis de pla executats, tots ells, amb elements vistos de formigó armat.
Donat que tot el pla de façana de les plantes superiors sobresurt uns 180cm respecte de les façanes de la planta baixa, tots els pilars estructurals de les plantes situades sobre la planta baixa estan estintolats sobre una gran llosa massissa de cantell 60cm.
Aquesta ocupa gran part de la superfície del sostre situat sobre el local comercial, treballant com a element de transició entre els elements estructurals situats entre la planta baixa i les plantes tipus.