Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR COBERTA A GRANOLLERS

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Emilio B. Galisteo Rodríguez
Any projecte: 2018
Final obra: 2020
Tipus obra: Obra nova
Ús: Esportiu
Tipologia estructura: Metàl·lica
Protecció patrimonial: -
PEC:
M2: 2500 m2
Premi: -
Promotor: Públic-Ajuntament de Granollers

Descripció:
La nova pista es situa a tocar de l’existent Pavelló esportiu de Can Basa, a la localitat de Granollers, amb la finalitat de crear un nou espai multifuncional cobert.
Presenta en planta una forma totalment quadrada, amb una distància entre suports de 46,5m.
Està formada tota ella per estructura metàl·lica, tant els seus pilars com les encavallades que conformen la coberta.
Cada façana disposa d’un total de 7 pilars formats per HEB-300 i separats una distància de 7.75m. Els pilars de les façanes Nord i Sud són els que recullen 5 grans encavallades tridimensionals en forma de triangle, amb una llum lliure entre suports de 46.5m. Aquestes estan formades per tubs rodons, amb unions rígides soldades. Disposen d’un únic cordó inferior i dos de superiors, separats aquests 2.5m.
Com a conseqüència de la seva gran llum, per un tema de muntatge i transport, aquests elements es van fabricar en tres trams, lligats entre ells per unions cargolades.
Donat que la coberta disposa de dos aigües, aquestes encavallades reprodueixen aquest pendent, disposant d’un cantell al mig de la llum de 3.85m i de 1.5m als suports.
Sobre les mateixes es disposen les corretges, formades per tubs de secció quadrada, les quals son les encarregats de rebre el sistema tipus sandvitx executat “in situ”.
Finalment, a les façanes es localitzen quatre arriostraments en forma de “V” que confereixen l’estabilitat del conjunt envers les accions horitzontals provocades pel vent.