Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


INSTITUT TORRENT DELS ALOUS A RUBÍ

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: Nogué Onzain López Arquitectes S.L.P.
Any projecte: 2016
Final obra: maig 2019
Tipus obra: Obra nova
Ús: Educació
Tipologia estructura: Formigó armat
Protecció patrimonial: -
PEC: >5.5M
M2: 4.500
Premi: -
Promotor: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya / Infraestructures.cat

Descripció:
La construcció del present edifici destinat a centre educatiu va substituir els mòduls prefabricats ubicats al mateix solar.
El desnivell que presentava la parcel·la, de fins a 7m, i una urbanització del perímetre amb limitació de possibles accessos al centre escolar, van determinar i fixar el resultat de la proposta.
La construcció buscava situar-se per establir una relació de continuïtat i equivalència amb els edificis veïns, d’acord a alineacions i buits urbans.
Un dels trets diferenciadors que presenta aquest edifici és la incorporació a les façanes del pati que dona accés a l’escola d’unes grans gelosies ceràmiques, generant una singularitat que és possible gràcies a tractar-se d’un equipament públic, fugint d’estereotips.
Per les seves dimensions es van plantejar tres junts constructius, tot generant-se un total de quatre blocs ben diferenciats.
A nivell estructural, donada l’especial geologia del solar, la fonamentació va ser, en general, del tipus profunda, requerint de pilotatge barrinat sense intubació de longituds variables per tal d’anar a buscar l’estrat resistent format per unes graves argiloses.
Per a la contenció es van plantejar diverses tipologies de murs, tot adaptant-se, segons la seva situació, a les característiques del subsol. D’aquesta manera, es van formalitzar murs tradicionals encofrats a dos cares amb sabates corregudes recolzades directament sobre l’estrat resistent, sobre pous de formigó pobre o mitjançant l’execució de pilons. També es van dur a terme mitjançant gabions en alguns dels murs d’urbanització.
Finalment, la tipologia escollida per a la realització de les diferents plantes va ser mitjançant una barreja entre sostres reticulats bidireccionals i lloses massisses de formigó armat, adoptant-se aquesta última tipologia a les zones amb geometries complexes o allà on es requeria d’un formigó vist.