Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A MATADEPERA

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: Fransmas Arquitectos SLP
Any projecte: 2014
Final obra: maig 2017
Tipus obra: Obra nova
Ús: Unifamiliar
Tipologia estructura: Formigó armat
Protecció patrimonial: -
PEC: -
M2: 250m2
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
Aquest habitatge unifamiliar de mides contingudes i línies rectes i senzilles es troba a la localitat de Matadepera, a la província de Barcelona.
Presenta una planta soterrada i dos plantes sobre rasant. La primera ocupa aproximadament la meitat de la superfície de les plantes superiors, mentre que aquestes disposen d’unes mides en planta d’uns 8x22m.
Una de les seves peculiaritats és la coberta, formada per dos aigües amb una inclinació de 420. La seva estructura es resol mitjançant la formació d’una llosa massissa de formigó armat de gruix 25cm, la qual resta lligada amb la de la planta inferior mitjançant una gran jàssera de cantell perimetral que uneix tots dos nivells.
Aquest element de 160cm de cantell permet limitar les deformacions dels dos sostres, al mateix temps que controla també la deformació lateral de la coberta impedint que aquesta s’obri donada la seva gran inclinació. Aquest fet és d’important rellevància a la zona del sostre de la planta baixa on existeix un gran forat que conforma el doble espai de l’habitatge.
Així doncs, tot el projecte es resol mitjançant lloses massisses de formigó armat que lliuren una distància entre suports de 7.50m, recolzades sobre pilars de formigó armat o directament sobre els murs de contenció que delimiten la planta soterrada.
És precisament en aquesta planta on el client va optar per encabir-hi un petita “cava” amb un acabat d’aspecte tradicional. A tal efecte es van executar els murs de contenció perimetrals per, posteriorment, folrar-los amb maons manuals d’obra vista. Tanmateix, tant el paviment com la volta també es van formalitzar amb aquest material, tot disposant sobre aquesta última una petita capa de compressió lleugerament armada.
El resultat final d’aquest petit espai, juntament amb tot el conjunt de l’habitatge és, veritablement, tot un encert.