Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS , EQUIPAMENT I APARCAMENT AL CINEMA PISA DE CORNELLÀ

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: Peris + Toral Arquitectes. Marta Peris I Josè Manuel Toral
Any projecte: 2018
Final obra: maig 2020
Tipus obra: Obra nova
Ús: Plurifamiliar
Tipologia estructura: Fusta i Formigó armat
Protecció patrimonial: -
PEC: >10M
M2: >12.000
Premi: 2021  Premiat. Panorama d’obres d’Arquitectura i Urbanisme. Biennal d’Arquitectura i Urbanisme XV
FAD 2021 premi Opinió
FAD 2021 finalista Premi d’Arquitectura
Promotor: Públic – IMPSOL

Descripció:
La part de l’edifici destinat a habitatge es planteja de planta primera a cinquena en una planta rectangular amb un gran pati central. L’estructura d’aquestes plantes es resol amb sostres de fusta tipus CLT sobre pòrtics de fusta laminada i tancaments de façana estructural de CLT.
Tots els habitatges es desenvolupen a l’entorn del pati central amb una passera exterior que dona accés als quatre nuclis d’escala construïts íntegrament amb fusta i que aporten rigidesa al conjunt de la planta. La geometria general i els quatre nuclis rígids doten a l’estructura d’una gran capacitat enfront les accions del vent, fet que ha permès optimitzar les dimensions dels pilars interiors.
El projecte s’ha dissenyat des de l’arquitectura per adaptar-se al comportament de la fusta i a la seva optimització estructural, donant lloc a una distribució de suports que resultava excessiva per un ús d’equipament i aparcament a les plantes soterrades i baixa.
Així doncs, s’ha realitzat al sostre planta baixa una llosa massissa de formigó amb trams posttesats per poder dotar al projecte de llums entre suports més elevades a les plantes inferiors que a les plantes tipus.

La fonamentació s’ha plantejat profunda mitjançant bastaixos de formigó armat, per la qual cosa la reducció de pilars i concentració de càrregues a la base ha permès una optimització de la mateixa.
El pati s’ha desenvolupat com un espai públic per als residents a l’edifici amb zona enjardinada i com a recordatori permanent de la ubicació de l’edifici a l’antic cinema Pisa.
Finalment, a la planta soterrada s’ha plantejat una gran sala polivalent per a equipament públic.