Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


NOU POLIESPORTIU PER L’ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: Ayesta Daban Arquitectes
Any projecte: 2019
Final obra: 2022
Tipus obra: Obra nova
Ús: Esportiu
Tipologia estructura: Formigó + Fusta
Protecció patrimonial: -
PEC: > 1,8M€
M2: >- 2.200
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
Cal diferenciar clarament dos zones en l’edifici que disposa de tipologies estructurals diferents. La primera zona més amplia correspon a la pista poliesportiva. La zona de graderia, darrera de la qual hi ha un petit gimnàs i sota, estan situats els vestidors i els serveis, està adossada a la pista en el seu costat nord-est. Al damunt de les grades hi ha un altell on hi ha ubicat uns despatxos.
Pista Poliesportiva:
La coberta de la pista poliesportiva està plantejada amb pòrtics formats per pilars metàl·lics i bigues de fusta laminada de 2 metres de cantell que han de permetre salvar els 24 metres de llum i aguantar l’altell de les oficines.
Per tal d’estabilitzar el volum s’han previst unes diagonals situades en aquelles zones de les façanes on no entren en interferència amb les obertures de les finestres.
L’altell de les oficines està “penjat” de les bigues i el sostre s’ha plantejat amb un panell de CLT de 16 cm de gruix.
L’estructura que conforma les diferents façanes és metàl·lica, amb pilars tipus HEB i perfilaria secundària formada per perfils tancats o oberts.
Zona de vestidors i gimnàs.
Aquesta part de l’edifici s’ha previst amb lloses massisses de formigó.
Aquestes lloses s’aguanten sobre pilars de formigó armat o metàl·lics.
La graderia està resolta amb un recrescut d’envans de sostremort al damunt de la llosa inclinada dels vestuaris.