Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


RESTAURACIÓ DE L’EDIFICI D’ADMINISTRACIÓ DEL RECINTE HISTÒRIC DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: Nogué Onzain Lopez Arquitectes SLP
Any projecte: 2012
Final obra: 2013
Tipus obra: Reforma/Rehabilitació + Protecció Patrimonial
Ús: Oficines + Singular
Tipologia estructura: Ceràmica
Protecció patrimonial: Patrimoni Històric Artístic de la ciutat de Barcelona (fitxa 716, M.H.A.)
Monument Històric Artístic d’Interès Nacional pel Reial Decret 1719/1978, (19-5 BOE 18-7-1978)
Protegit i regulat pel Pla Especial d’Ordenació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aprovat definitivament el 18 de setembre de 1996;
Declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat (exp. 804-2) el 4 de desembre de 1997
PEC: > PEC: > 23M
M2: >- 9.000
Premi: -
Promotor: Privat

Descripció:
El Pavelló d'Administració forma part del conjunt modernista del recinte de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau. El conjunt històric del recinte està inclòs al vigent Catàleg del Patrimoni Historicoartístic de la ciutat de Barcelona (fitxa 716, M.I.A. declarat Monument Històric-Artístic d'Interès Nacional per Reial Decret 1719/1978,19-5 (BOE.18-7-1978), i protegit pel Pla Especial d'Ordenació de l'Hospital Sant Pau i la Santa Creu, aprovat definitivament en data 18 de setembre de1996.
Atenent els seus valors històrics, arquitectònics i urbanístics, el conjunt va ser declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat amb data 4 de desembre de 1997 (exp. 804-2). El projecte original va ser redactat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, i es va inaugurar el 1911, aproximadament.
El Pavelló de l’Administració forma part del primer grup de pavellons que es van edificar entre el 1902 i el 1944 i se situa a l'extrem sud del recinte de l'Hospital; just a l'eix diagonal de la Avinguda de Gaudí, eix que ordena tot el conjunt i que ho comunica i relaciona amb el temple de la Sagrada Família.
L´edifici es compon d´una part central on se situa la Torre del Rellotge amb la seva agulla i dues ales laterals de menor altura que presideixen i defineixen l’àrea d’accés al recinte hospitalari.
La recent actuació pretén destinar l’edifici a centre de conferències i àrea de gestió administrativa segons el nou programa de necessitats subministrat per la Propietat
L’edifici d’administració consta de voltes de maó de pla travades perimetralment amb cèrcols metàl·lics on es va analitzar íntegrament el comportament resistent de cadascuna d’elles i es van reforçar aquelles que presentaven deficiències amb sistemes FRG. Es van substituir/reforçar aquells cèrcols metàl·lics que es trobaven en un estat de conservació lamentable sense interferir amb els elements decoratius de l’edifici.
Es van reforçar aquells elements de l’agulla que presentaven deficiències relacionades amb defectes de durabilitat.
A la part posterior de l’edifici principal, se’n va construir un de nou per allotjar serveis i instal·lacions i un edifici destinat a sala d’actes sota la plaça d’accés. Ambdós edificis nous es van construir sota la cota de la rasant del carrer.