Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


30 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A SANT JUST DESVERN

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Arquitecte responsable: DATA Arquitectura i Enginyeria SLP
Any projecte: 2020-21
Final obra: 2023
Tipus obra: Obra Nova
Ús: Habitatges
Tipologia estructura: Formigó Armat
Protecció patrimonial: -
PEC: > 3,5M
M2: > 3.500
Premi: -
Promotor: Públic - IMPSOL

Descripció:
Aquest edifici d’habitatges està format per una planta soterrada destinada a aparcament i sis plantes tipus per a ús exclusiu d’habitatge.
Es tracta d’una obra que es surt del que seria més habitual en aquest tipus d’edificacions, donat que totes les plantes pis estan suportades per murs de càrrega de formigó armat, els quals resten gairebé tots estintolats al sostre de la planta soterrani mitjançant jàsseres i/o lloses de gran cantell.
Totes les plantes estan formades per lloses massisses de formigó armat que recolzen sobre els murs de formigó. Aquestes presenten gruixos variables en funció de la zona i les càrregues a les quals estan sotmeses.
La fonamentació plantejada és del tipus superficial, formada per una llosa de formigó armat de 80 cm de cantell sota la projecció dels habitatges, i de 40cm allà on només hi ha el sostre de la planta soterrani, la qual és una mica més gran que les plantes tipus.