Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


COMPLEX ESPORTIU AL TURÓ DE LA PEIRA

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Anna Noguera i Javier Fernández
Any projecte: 2015
Final obra: 2018
Tipus obra: Obra Nova
Ús: Esportiu
Tipologia estructura: Fusta
Protecció patrimonial: -
PEC: >6M
m2: >4.000
Premi: Mapei 2019 i World Arquitecture Festival 2019
Promotor: Públic – BIMSA

Descripció:
La proposta va partir de la renaturalització del pati d’illa amb la creació d’un gran jardí que aportés verd al barri i donés consistència a un espai anteriorment desestructurat.
L’edifici piscina-poliesportiu és un element més del jardí, amb una façana verda que tamisa la llum. L’arquitectura passiva i els sistemes eficients basats en energies renovables cerquen aconseguir la certificació LEED amb un balanç energètic proper a zero.
Buscant aquesta eficiència energètica es va optar per dur a terme una estructura majoritàriament de fusta, tot aprofitant la seva lleugeresa i l’adequació a l’ambient agressiu de la piscina.
Així doncs, estructuralment parlant, la planta soterrani està executada en la seva totalitat amb formigó, amb pantalles i murs de contenció i un sostre format per una llosa massissa que serveix com a base de la piscina situada a nivell de la planta baixa.
És a partir de la cota zero del projecte que la tipologia estructural canvia, adoptant doncs la fusta com a material resistent i de construcció. Trobem doncs, que el sostre de la piscina, on es situa la pista poliesportiva de la planta primera, es soluciona amb jàsseres de fusta de gran cantell, de 25x250cm, per tal de lliurar una llum de 21m, tot generant el sostre amb taulells de fusta laminada i encolada de la casa KLH.
D’altre banda, la coberta de l’edifici també es va solucionar amb fusta, però en aquest cas amb encavallades de fins a 250cm de cantell per lliurar una llum de 26m.
Finalment, tota l’estructura exterior situada davant de la façana, la qual serveix com a suport per a la formació d’un jardí vertical, està resolta amb perfilaria metàl·lica galvanitzada amb unions cargolades, afavorint d’aquesta manera la seva durabilitat i facilitat de muntatge.