Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COBI

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Maria Isabel Bennasar Fèlix
Any projecte: 2010
Final obra: 2011
Tipus obra: Obra Nova
Ús: Educació
Tipologia estructura: Prefabricat
Protecció patrimonial: -
PEC:>2M
m2: >1.000
Premi: -
Promotor: Consorci d’Educació de Barcelona

Descripció:
L’escola bressol es situa en la confluència entre els carrers Ramón Turró i carrer Àlaba, dins el nucli urbà de la ciutat de Barcelona.
Aquesta presenta una única planta d’uns 53x33m, amb diferents alçades que confereixen a l’edifici una volumetria variable.
Estructuralment parlant, la seva fonamentació està formada per sabates aïllades i sostres prefabricats de prelloses alleugerides, suportades per jàsseres de cantell recolzades sobre pilars de formigó armat.
Una de les característiques distintives a destacar d’aquest edifici és la gran quantitat de murs de formigó vist executats amb un acabat a base de canyís. Aquest tipus d’acabat va suposar una dificultat afegida durant la fase d’execució de l’obra, però el bon resultat obtingut va valdre la pena.