Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA DE CA L’ALIER

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Arderiu & Morató Arquitectes SCP
Any projecte: 2015
Final obra: 2018
Tipus obra: Reforma/Rehabilitació
Ús: oficines
Tipologia estructura: formigó + metàl·lica
Protecció patrimonial: Nivell C (Bé d’Interès Urbanístic) i D (Bé d’Interès Documental) del Pla especial de protecció de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
PEC: >5M
m2: >2.500
Premi: Finalista Premi Catalunya Construcció 2019 - CAATEEB
Promotor: Públic – BIMSA

Descripció:
L’antiga fàbrica de Ca L’Alier era un complex fabril vinculat a la industria tèxtil. La seva construcció original es va veure modificada amb el temps degut a les necessitats pròpies de fabricació. El projecte va consistir en la rehabilitació integral de tota la fàbrica per tal de convertir-la en un edifici administratiu i d’oficines. Es va plantejar conservar totes les edificacions històriques, tot intentant recuperar la imatge original de la fàbrica. Degut al seu elevat deteriorament generalitzat, l’actuació sobre l’estructura va ser molt important, deixant únicament les façanes i algun tram del sostre de la planta baixa executat amb voltes ceràmiques. Així doncs, la intervenció estructural va consistir en el reforç de la fonamentació mitjançant una millora del terreny amb un sistema d’injecció de beurada de ciment. Al mateix temps es va executar una nova planta soterrani, amb murs, llosa de supressió i sostre de formigó armat. De la cota del carrer fins la coberta es va procedir a la reconstrucció de les voltes ceràmiques i la coberta formada per encavalles de fusta.