Projectes

Bernuz-Fernandez Arquitectes


APARCAMENT SOTERRAT A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image

Arquitecte responsable: Bernuz-Fernández Arquitectes S.L.P.
Any projecte: 2006
Final obra: 2008
Tipus obra: Obra nova
Ús: Aparcament
Tipologia estructura: Postessat
Protecció patrimonial:
PEC: >24M
m2: >59.000
Premi: -
Promotor: FIRA DE BARCELONA

Descripció:
L’aparcament es situa al polígon Pedrosa, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, tot just a tocar del Pavelló 0 de Fira de Barcelona.
Aquest consta de dos plantes soterrades iguales, amb un total d’uns 60.000m2 i una capacitat per a 2200 vehicles i 400 motocicletes.
Les seves dimensions són considerables doncs, amb una longitud total d’uns 440m i una amplada màxima de fins a 83m. És per aquest motiu que l’obra es va plantejar en 3 fases ben diferenciades, les quals es van tractar gairebé com a obres independents.
Donat que es tracta d’un edifici totalment soterrat, la seva contenció va ser econòmicament rellevant, realitzant-se amb pantalles de 11m de profunditat, 45cm de gruix i una única línia d’ancoratges.
La fonamentació que es va dura a terme va ser superficial, amb sabates corregudes de grans dimensions, de fins a 600x140cm de cantell, sobre les quals s’encastava una petita llosa de supressió de fins a 40cm de gruix en el punt més desfavorable donada la presència del nivell freàtic.
Finalment, els sostres es van resoldre amb lloses massisses posttesades, amb un gruix de 35cm de cantell al primer sostre i de 50cm al sostre que conforma la plaça situada a la cota del carrer.